Disclaimer


Informatie op www.windparkneer.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Windpark Neer VOF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen enkel geval is Windpark Neer VOF aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Windpark Neer VOF niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Windpark Neer VOF worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Windpark Neer VOF worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. © Windpark Neer VOF 2013

Privacy statement

Windpark Neer VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld. Bezoekers kunnen de website bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wel informatie gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij het verzoek om contact op te nemen.

Windpark Neer VOF stelt deze gegevens onder geen beding zonder toestemming beschikbaar aan derden, behalve als Windpark Neer VOF hier wettelijk toe verplicht zou worden.