Nieuws


Excursie RVO 24-9-2015

Op 24 september kwamen 25 personen van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) op bezoek bij windpark Neer. De mensen werden ontvangen bij Joosten Catering. Met een presentatie werd uitgelegd hoe het windpark tot stand is gekomen. Verder werd er vooral gesproken over de mate van tegenstand en het landelijke subsidiebeleid. Dit laatste natuurlijk ook omdat we hier de subsidieverleners aan tafel hadden.
Ab Brokking van de provincie Limburg gaf nog een toelichting op het provinciale beleid voor windenergie. Ook hierover werden diverse vragen gesteld die met name ingingen over de haalbaarheid van de doelstellingen.
Tot slot werd er nog een bezoek aan een van de turbines gebracht. Van de excursie zijn hieronder 2 foto's toegevoegd.